Energy from WasteZeichen setzen.
EEW_Standorte_v2_04.jpg

EEW Energy from Waste Delfzijl.

Onze installatie.

In de onmiddellijke nabijheid van het landschapspark Waddenzee exploiteert EEW Energy from Waste Delfzijl een thermische afvalverwerkingsinstallatie voor geregenereerd bedrijfs- en huisafval evenals reservebrandstoffen.

De locatie in het industriepark Oosterhorn van Delfzijl in de Nederlandse provincie Groningen biedt EEW Delfzijl meerdere voordelen. Enerzijds kan de vestiging van de bestaande infrastructuur gebruik maken – het afval kan per schip, trein of vrachtwagen geleverd worden – en anderzijds zijn de bevoorradingswegen voor processtoom naar nabijgelegen industriële bedrijven zeer kort. De industriepartners verkrijgen zodoende voordelige, betrouwbare en milieuvriendelijke energie direct van de vestiging Delfzijl.

Reservebrandstoffen zijn een speciaal geregenereerde vorm van bedrijfs- en industrieel afval die een beduidend hogere verwarmingswaarde dan traditioneel huisafval hebben.

In het jaar 2010 ging de installatie met twee verbrandingslijnen in werking. Begin 2019 werd een derde verbrandingslijn toegevoegd. De installatie kan tot 576.000 ton afval per jaar thermisch verwerken.

Tegen de achtergrond van de actuele situatie met betrekking tot het coronavirus (SARS-CoV-2) vinden er tot nader order geen rondleidingen van bezoekersgroepen in de EEW-vestigingen in Duitsland, Luxemburg en Nederland plaats. Hierbij gaat het louter om een voorzorgsmaatregel in het belang van onze werknemers en van de bezoek(st)ers.

Actuele informatie over het coronavirus (SARS-CoV-2) met aanwijzingen voor bezoekers en klanten in de EEW-vestigingen in Duitsland, Luxemburg en Nederland vindt u hier.