Delfzijl

Attentie

Alleen de locatiepagina is beschikbaar in het Nederlands. Voor alle andere inhoud, gelieve over te schakelen naar Duits of Engels.

Betrouwbare en veilige afvalrecycling in Delfzijl

Welkom bij EEW. Wij zijn uw partner voor de thermische verwerking van uw afval. Sinds 2010 verwijderen wij jaarlijks enkele honderdduizenden tonnen bedrijfsafval, huishoudelijk afval en vervangende brandstoffen voor u op onze site. En we doen dat veilig en met zeer lage emissies. Met persoonlijke service, professioneel advies en goed gecoördineerde processen. Zowel voor gemeenten als commerciële klanten.

Een belangrijke factor in ons succes: onze partners

Wij bieden u de perfecte service voor al uw afvalverwerkingsbehoeften. Daarvoor doen wij een beroep op een groot netwerk van professionele partners. Hiertoe behoren bijvoorbeeld transportbedrijven. Als u dat wenst, halen zij het afval bij u op en brengen het naar ons installatie. Wilt u meer weten of partner worden? Geen probleem - hieronder vindt u alle relevante contactgegevens.

Alle informatie in één oogopslag

Op deze pagina vindt u ook andere belangrijke informatie. Bijvoorbeeld onze certificaten, de instructiefilm voor partnerbedrijven of de veiligheidseisen voor logistieke bedrijven.

Duurzaam EEW Delfzijl

We zijn onderdeel van een toonaangevend Europees bedrijf in de thermische verwerking van niet-recyclebaar restafval en zuiveringsslib. We zien het als onze taak om een bijdrage te leveren aan de bescherming van het klimaat en de versterking van de circulaire economie. Daartoe initiëren we discussies en ontwikkelen we samen met onze partners innovatieve technologieën voor een leefbare toekomst. Daarom leren we van gisteren, handelen we vandaag en praten we over morgen.

Dat het niet bij woorden blijft, blijkt niet alleen uit onze dagelijkse activiteiten, waarbij we restafval op een veilige manier afvoeren en de energie die daarbij vrijkomt beschikbaar stellen aan bedrijven en huishoudens, maar ook uit de talloze innovatieve projecten die op de locatie Delfzijl en in de hele EEW-groep zijn gestart. Onze stakeholders vertrouwen erop dat wij een bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat en het behoud van grondstoffen. Op deze manier ondersteunen we ook de klimaatdoelstellingen van de VN.

Duurzaam ondernemerschap is onmisbaar geworden in de huidige maatschappij en in onze bedrijfsvoering. In onze 'Duurzaamheid-Roadmap' hebben we ons als EEW Groep daarom 14 ambitieuze doelen gesteld op vijf actiegebieden die we tegen 2030 willen bereiken.

CO2-prestatieladder

Het is ons doel om de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf, onze industrie en de maatschappij te stimuleren. Met behulp van onze CO2-prestatieladder (niveau 3) en de certificering daarvan door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) hebben we concrete maatregelen voor onze locatie geïdentificeerd om onze CO2-voetafdruk consequent verder te verkleinen.

Informatie

  • Maandag tot en met vrijdag: 6:00 uur tot 21:00 uur.

Contact

EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.
Marleen Houwing
Senior Account Manager
Alles tonen

Thermische afvalverwerking in Delfzijl

Welkom bij EEW en onze vestiging in Delfzijl. Sinds 2010 verwerken wij hier jaarlijks enkele honderdduizenden tonnen bedrijfsafval, huishoudelijk afval en vervangende brandstoffen. In 2022 hebben we zo ongeveer 156.000 megawattuur (MWh) elektriciteit en 949.000 MWh processtoom opgewekt. Beide leveren wij over zeer korte afstanden aan naastgelegen bedrijven.

Milieuverantwoorde energie uit het natuurpark Waddenzee

Het natuurpark Waddenzee is een habitat die beschermd moet worden. Daarom is het belangrijk de aanwezige industrie te voorzien van milieuverantwoorde energie. Wij van EEW doen dat. Wij leveren aan de bedrijven op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. En wij gebruiken daarvoor afval uit de regio, maar ook uit andere delen van het land en uit het buitenland.

Regionaal bedrijfs- en huishoudelijk afval en vervangende brandstoffen voor energieproductie

Bij EEW wekken wij processtoom en elektriciteit op door het thermisch verwerken van deze stromen. Daarvoor gebruiken wij afval uit de regio en van andere gebieden. Dit wordt geleverd per schip, per spoor of per vrachtwagen. Hiermee bieden wij op onze locatie Delfzijl verwerkingszekerheid voor onze klanten. Wij verwerken het aangevoerde afval veilig en met zeer lage emissies. Voor meer energie en onder verantwoorde omstandigheden voor mens en milieu.

Alles tonen

Contact

EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.