terug naar overzicht

Stefan Schmidt versterkt EEW als nieuwe Chief Financial Officer

EEW Energy from Waste GmbH (EEW) is verheugd, Stefan Schmidt vandaag als nieuwe Chief Financial Officer (CFO) en derde directeur naast CEO Timo Poppe en COO dr. Joachim Manns te verwelkomen.

„Stefan brengt een indrukwekkende mix van financiële expertise en economische knowhow mee“, zegt Timo Poppe, CEO van EEW. „Hij zal met zijn jarenlange ervaring in de financiële sector – van het bankwezen,  via de consultancy tot de industrie – maatgevend bijdragen om ons transformatieproces als wezenlijk onderdeel van de kringloopeconomie te versnellen. Als CFO zal hij onze financiële prestaties versterken en bijdragen aan de duurzame groei van de EEW-groep “, daarvan is Timo Poppe overtuigd.

„Ik ben blij, nu officieel deel uit te maken van het EEW-team “, verklaart Stefan Schmidt, CFO van EEW. Binnen de branche is iedereen zich er van bewust, welke prestaties EEW levert, zowel in de afval- als  in de energiesector, voegt hij eraan toe. In de financiële sector valt EEW op, omdat de onderneming van zeer moderne financieringsinstrumenten gebruikmaakt:  van de uitschrijving van een promesse tot de uitgifte van een groene obligatie met miljardenpotentieel. „Samen met een veelbelovend en op duurzaamheid afgestemd bedrijfsmodel, dat ook nog een ESG Risk Rating ondergaat, was dit doorslaggevend voor mijn besluit “, schetst Stefan Schmidt zijn beweegredenen voor zijn overstap naar EEW.

De firma EEW Energy from Waste GmbH (EEW) is één van de toonaangevende ondernemingen in Europa op het gebied van de thermische afval- en zuiveringsslibverwerking. Vandaag al levert EEW Energy from Waste een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat en natuurlijke hulpbronnen en vormt daarmee een absoluut noodzakelijk onderdeel van de kringloopeconomie. In de momenteel 17 vestigingen van de ondernemingsgroep kunnen wij ongeveer 5 miljoen ton afval per jaar energetisch verwerken. Meer dan 1.400 medewerk(st)ers zijn verantwoordelijkom  de energie uit het afval te benutten, het afvalvolume te doen afnemen, de schadelijke gevolgen van afval veilig en effectief te elimineren, alsook oude metalen en andere grondstoffen terug te winnen en te recyclen. Bovendien benutten wij de in het afval aanwezige energie efficiënt en winnen daaruit processtoom voor industriële installaties, stadsverwarming voor woongebieden en milieuverantwoord opgewekte stroom. In het kader van onze duurzaamheidsstrategie hebben wij onszelf de doelstelling opgelegd, tegen 2030 klimaatneutraal en tegen 2045 klimaatpositief te werken. Een essentiële maatregel zal naast de CO2-reductie ook de CO2-afvang van onze installaties zijn. De uitgestoten COdient daarbij gedeeltelijk ondergronds opgeslagen te worden of als waardevolle grondstof voor chemische producten in een klimaatneutrale economie van de toekomst te gebruiken.