Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Service_01.jpg

Katalog pytań GOS

AGU Fragenkatalog

Katalog pytań GOS
Pola obowiązkowe są oznaczone symbolem '*'

Jak dużo wypadków w pracy wymagających zgłoszenia (wypadki zgłaszane do Branżowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (BG) (nie wypadki w drodze do pracy), które spowodowały nieobecność w pracy trwającą ponad 3 dni kalendarzowe) odnotowało Państwa przedsiębiorstwo w ubiegłych 3 latach?

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w przeprowadzeniu przetargu dotyczącego udzielenia zlecenia przez nasz dział zakupów, będziemy potrzebować od Państwa formularza informacyjnego w ramach ankiety dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (formularz GOS). Służy on celowi przedsiębiorstwa, którym jest bezpieczeństwo pracy. Dostarczone przez Państwa dane są gromadzone przez nas w elektronicznej bazie danych przez okres 3 lat i wykorzystywane tylko w celach opracowania i podejmowania decyzji odnośnie udzielania zleceń. Dalsze wykorzystywanie danych lub ich przekazywanie osobom trzecim, za wyjątkiem objętych zleceniem spółek należących do koncernu, nie będzie możliwe bez Państwa wyraźnej zgody. Za pośrednictwem formularza informacyjnego w formularzu GOS wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych przez Państwa danych, o ile jest to konieczne do realizacji wymienionych wyżej celów. Tę zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili pisemnie lub mailowo, ze skutkiem na przyszłość. W każdej chwili mają Państwo prawo do usunięcia lub korekty danych.

Ważna jest dla nas dobra odpowiedź na Państwa zapytanie. W tym celu musimy oczywiście przetwarzać wprowadzone dane; robimy to w sposób odpowiedzialny i z szacunkiem. Szczegóły można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.