Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Service_01.jpg

Wymogi bezpieczeństwa wobec przedsiębiorstw logistycznych

Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo i nietykalność cielesną kierowców pojazdów dostarczających i pojazdów usuwających odpady na terenie wszystkich zakładów EEW.