Energy from WasteDajemy przykład.

IHKW Andernach.