Energy from WasteDajemy przykład.

EEW Energy from Waste Premnitz.