Energy from WasteDajemy przykład.

Kraftwerk Schwedt.