Energy from WasteDajemy przykład.

Ochrona danych

Firma EEW Energy from Waste GmbH (EEW) i jej spółki-córki przywiązują szczególną wagę do ochrony danych osobowych.

EEW Energy from Waste GmbH przetwarza dane osobowe gromadzone podczas wizyt na naszych stronach internetowych, zgodnie z ustawami o ochronie danych i bezpieczeństwie danych obowiązującymi na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Oświadczenie o ochronie danych osobowych ma na celu pokazanie, w jaki sposób firma EEW obchodzi się z informacjami gromadzonymi podczas Państwa wizyt na stronie internetowej EEW.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące Państwa tożsamości, jak np. imię i nazwisko, adres e-mail czy adres pocztowy. Państwa dane są zapisywane jedynie, gdy udostępniają je Państwo firmie EEW Energy from Waste GmbH, np. przy składaniu zamówienia na materiały informacyjne, wypełnianiu formularza kontaktowego lub ubieganiu się o pracę w trybie on-line.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

EEW wykorzystuje Państwa dane osobowe zasadniczo w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, realizacji zlecenia lub przyznania Państwu dostępu do specjalnych informacji bądź ofert. W tym celu konieczne może być również przekazanie Państwa danych przez firmę EEW przedsiębiorstwu należącemu do grupy lub zewnętrznym usługodawcom w ramach przetwarzania danych dotyczących zlecenia. Firma EEW Energy from Waste GmbH nie odsprzeda Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, ani w inny sposób ich nie rozpowszechni.

Przekazywanie danych w krajach trzecich odbywa się wyłącznie w ramach administracji systemów IT i tylko w przypadku, jeżeli a) takie przekazywanie zasadniczo jest możliwe oraz b) w krajach trzecich istnieją szczególne wymogi dotyczące przekazywania tych danych, w szczególności importer danych gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z europejskimi standardowymi klauzulami umownymi dotyczącymi przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym swoją siedzibę w krajach trzecich. Podstawę stanowią przepisy ustawy federalnej o ochronie danych osobowych oraz ustawy o mediach elektronicznych.

Możliwość wyboru

Państwo dobrowolnie decydują o tym, które informacje udostępniają firmie EEW Energy from Waste GmbH. Jeżeli nie chcą Państwo przekazać żadnych informacji, być może pewne usługi, takie jak formularze kontaktowe lub podobne, okażą się dla Państwa bezużyteczne

Informacje gromadzone automatycznie

Podczas sprawdzania strony internetowej EEW Energy from Waste GmbH, automatycznie (czyli nie w drodze rejestracji) gromadzone są informacje ogólne, które nie są wykorzystywane jako dane osobowe. Zastosowane serwery zapisują domyślnie

  • nazwę Państwa dostawcy Internetu (wzgl. w przypadku sieci firmowych nazwę firmy, w której Państwo pracują), 
  • stronę internetową, którą ostatnio Państwo odwiedzali, 
  • strony internetowe, które Państwo odwiedzali w ramach oferty firmy EEW Energy from Waste GmbH, 
  • nazwy pobranych plików, 
  • datę i godzinę pobrania pliku 
  • oraz ewentualnie system operacyjny i wersję przeglądarki zainstalowane na Państwa komputerze.

Informacje te są analizowane anonimowo. Są wykorzystywane wyłącznie w celu zwiększenia atrakcyjności, a także poprawy treści i funkcjonalności strony internetowej. Nie są tworzone żadne profile osobowe użytkowników. Państwa dane te nie będą również dalej wykorzystywane ani przekazywane.

Cookies

Na stronie internetowej firmy EEW nie stosuje się trwałych plików cookies. Zamiast nich występują tak zwane cookies danej sesji w celu zwiększenia komfortu użytkowników. Dzięki temu użytkownicy stron internetowych EEW mogą przykładowo kontynuować rozpoczęte zamówienie na broszury również po przejściu w międzyczasie na inną stronę internetową, bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

Bezpieczeństwo

Firma EEW Energy from Waste GmbH podejmuje działania mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją lub nieuprawnionym dostępem. W tym zakresie przestrzegane są oczywiście ustawowe przepisy w zakresie danych osobowych obowiązujące na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Dzieci

Firma EEW Energy from Waste GmbH sugeruje wszystkim rodzicom i opiekunom, by zwrócili swoim dzieciom uwagę na to, jak należy obchodzić się z danymi osobowymi w Internecie w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Przekazywanie danych osobowych na stronie internetowej EEW przez dzieci bez zgody ich rodziców lub opiekunów jest niedozwolone! EEW Energy from Waste GmbH zapewnia, że nie będzie gromadzić żadnych nieświadomie wprowadzonych danych osobowych dzieci, w jakikolwiek sposób ich wykorzystywać ani bezprawnie udostępniać osobom trzecim.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się do pozycjonowania EEW Energy from Waste GmbH na stronie www.eew-energyfromwaste.com. Strony internetowe w ramach takiego pozycjonowania mogą zawierać linki do stron innych oferentów w ramach oraz spoza grupy EEW, których oświadczenie to nie obejmuje. Jeżeli opuszczają Państwo stronę internetową EEW, zalecane jest uważne zapoznanie się z treścią dyrektywy o ochronie danych dostępnej na każdej stronie internetowej, która gromadzi dane osobowe.

Prawo do informacji

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych należy kontaktować się z:

Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych firmy EEW Energy from Waste GmbH

Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych
Schöningerstr, 2-3
38350 Helmstedt
T +49 53 51 18-22 85
info@eew-energyfromwaste.com

Na żądanie zostaną Państwo poinformowani pisemnie, zgodnie z obowiązującym prawem, o tym, czy oraz które Państwa dane osobowe zostały zapisane przez firmę EEW Energy from Waste GmbH za pośrednictwem jej stron internetowych.

Powiadomienie o zmianach

Jeżeli niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych ulegnie zmianie, informacja taka zostanie podana na tym oświadczeniu, na głównej stronie internetowej oraz we wszystkich innych stosownych miejscach.