Energy from WasteDajemy przykład.

Działamy przyszłościowo. I przejmujemy odpowiedialność.

Każdego roku w Europie powstaje około 240 mln ton odpadów komunalnych. Podczas gdy znaczna część odpadów komunalnych w Niemczech jest już poddawana recyklingowi termicznemu i wykorzystywana do celów energetycznych, ponad 70 mln ton jest nadal składowanych na składowiskach odpadów w UE. Jako wiodąca firma zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła poprzez termiczną utylizację i wykorzystanie odpadów, pracujemy nad tym, aby przestarzały model składowania odpadów szybko stał się nieaktualny w całej Europie.

EEW Energy from Waste już teraz w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony klimatu i zasobów. W 18 nowoczesnych zakładach naszej grupy, jesteśmy w stanie poddawać recyklingowi około 4,7 mln ton odpadów rocznie, aby wytwarzać energię i użytkować ją w sposób przyjazny dla środowiska. Efektywnie wykorzystujemy energię zawartą w odpadach i wytwarzamy parę procesową dla zakładów przemysłowych, w ciepłownictwie komunalnym na obszarach mieszkalnych i w przyjaznych dla środowiska gospodarstwach domowych dla około 700.000 gospodarstw domowych * A nawet odpady ze spalanych odpadów - głównie żużel - są wykorzystywane -między innymi w budownictwie drogowym.

Nowym wyzwaniem jest utylizacja osadów ściekowych, będących produktem odpadowym oczyszczania ścieków. Bierzemy na siebie odpowiedzialność i oferujemy gminom rozwiązania w zakresie pionierskiego recyklingu osadów ściekowych, które niezawodnie spełniają wymogi prawne, chronią środowisko i gwarantują zachowanie niezbędnych zasobów fosforu.

Z naszego punktu widzenia nadawanie tonu oznacza dla nas, że dziś jesteśmy doskonali a jutro będziemy jeszcze lepsi. Zatrudniając około 1.150 wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, pracujemy nad dalszym rozwojem spalania i recyklingu odpadów jako inteligentnego elementu zwrotu energii. Skupiamy się na trzech filarach odpowiedzialnego przemysłu energetycznego: Gospodarka, bezpieczeństwo dostaw i zgodność z zasadami ochrony środowiska.

My, EEW Energy from Waste, gwarantujemy gminom i firmom bezpieczeństwo utylizacji odpadów, innowacyjną, przyjazną dla środowiska produkcję energii i zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, opracowane w sposób zrównoważony. Podstawą oceny naszej firmy są wydajność, niski poziom emisji i sukces.

 

* Przy przyjęciu średniego zapotrzebowania rocznego na gospodarstwo na poziomie:3.450 kWh