Energy from WasteDajemy przykład.

Współpraca kolegialna – siła tkwi w grupie.

Firma EEW Energy from Waste jest członkiem szeregu różnych organizacji. Organizacje te stanowią platformy, na których przedstawiane są interesy członków na wielu płaszczyznach politycznych oraz różne kierunki badań.

ITAD

Wspólnota Interesów Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Niemczech ITAD e. V. zajmuje się realizacją wielu zadań i celów.

Reprezentuje interesy właścicieli i operatorów instalacji termicznego przekształcania odpadów w stosunku do przedstawicieli władz publicznych, świata polityki, urzędów państwowych oraz innych grup interesów. Jej działania przynoszą korzyści w szczególności podmiotom ponoszącym opłaty oraz w przemyśle i przedsiębiorstwach.

Reprezentuje interesy również na terenie Unii Europejskiej, Niemiec i poszczególnych krajów związkowych.

ITAD wspiera przedsięwzięcia mające na celu optymalizację termicznego przekształcania odpadów oraz podejmuje się zadań prezentujących opinii publicznej korzyści płynące z przekształcania odpadów w stosunku do innych procesów utylizacji odpadów.

VKS w VKU

Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Oczyszczania Miasta (VKS) już od 1912 roku jest aktywnym przedstawicielem interesów swoich członków. W 2003 roku VKS został połączony ze Związkiem Przedsiębiorców Komunalnych (VKU).

VKS jako członek VKU reprezentuje interesy związane z gospodarką odpadami na terenie Unii Europejskiej, w kraju oraz krajach związkowych. Wspiera wymianę doświadczeń, kształcenie i dalszy rozwój kadry.

Członkami Związku są zakłady komunalne i przedsiębiorstwa posiadające różne formy organizacyjne, spółki celowe, powiaty, miasta i gminy. W dalszej kolejności członkami Związku są ponad 180 firm specjalistycznych, związki i instytuty oraz osoby prywatne.

BDE

Federalny Związek Niemieckiej Gospodarki Utylizacyjnej, Wodnej oraz Wydobywczej (niem. Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V., w skrócie: BDE) został założony w 1961 roku jako związek prywatnych miejskich przedsiębiorstw oczyszczania (niem. w skrócie: VPS). Dziś wraz z 750 zrzeszonymi przedsiębiorstwami różnej wielkości stanowi najsilniejszą organizację w Niemczech i Europie reprezentująca interesy prywatnych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką utylizacyjną, wodną oraz wydobywczą, która angażuje się na rzecz stabilnych warunków ramowych. BDE dysponuje międzybranżową siecią ponad 500 ekspertów, którzy w ponad 30 grupach roboczych debatują nad bieżąca strategią rozwoju i szukają bieżących rozwiązań. BDE ma swoją główną siedzibę w Berlinie oraz przedstawicielstwo w Brukseli, które reprezentują interesy oraz cele Związku na płaszczyźnie europejskiej i międzynarodowej. 

DGAW

Niemiecki Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami (niem. Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft, w skrócie DGAW) składa się z przedstawicieli prywatnych oraz komunalnych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacja odpadów oraz przedstawicieli polityki, administracji oraz świata nauki. W jej skład wchodzą także osoby projektujące, budujące i zarządzające instalacjami i maszynami do gospodarki odpadami a także przedstawiciele inicjatyw obywatelskich. Ponadto DGAW ściśle współpracuje bądź pozostaje w relacji wzajemnego wsparcia i członkostwa ze wszystkimi ważnymi organizacjami gospodarki wydobywczej. Dzięki temu oferuje swoim członkom niezależną, aktywną oraz dogłębną wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie rozmaitych tematów branżowych.