Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Unternehmen_04.jpg

Energia jest podstawą naszego życia - dlatego odpowiadamy za nią jako EEW Dla naszej planety, środowiska i przyszłych pokoleń – porozmawiajmy o jutrze.

Gospodarka odpadami odgrywa ważną rolę dla większej ochrony klimatu i zasobów. Od 1990 roku zaoszczędziliśmy już ponad 100 milionów ton emisji gazów cieplarnianych w całej UE. Ponadto zastępujemy paliwa kopalne, takie jak węgiel, i z popiołów paleniskowych odzyskujemy cenne surowce, takie jak metale.

Jako wiodąca niemiecka firma zajmująca się termicznym odzyskiem odpadów, EEW ponosi szczególną odpowiedzialność, a zrównoważony rozwój jest mocno zakorzeniony w naszej organizacji. Wykorzystujemy zrównoważone i najnowocześniejsze procesy, aby przynosić pozytywne efekty dla środowiska, społeczeństwa i naszej firmy.

Stoimy w obliczu wyzwań i stale zmieniających się warunków ramowych, takich jak zmiany gospodarcze i ekologiczne, transformacja energetyki i ogrzewania oraz ograniczona dostępność zasobów. W naszych codziennych działaniach staramy się pozytywnie wpływać na środowisko, społeczeństwo i nasze przedsiębiorstwo.

W naszym trzecim raporcie zrównoważonego rozwoju w przejrzysty sposób prezentujemy nasze wyniki i postępy w trzech obszarach naszej działalności: „Wzmacnianie relacji”, „Podejmowanie wyzwań” i „Przedstawianie działań”. Jesteśmy przekonani, że najlepsze pomysły można rozwijać i wypracowywać rozwiązania w bezpośredniej wymianie ze wszystkimi naszymi interesariuszami. Dlatego zapraszamy Państwa do rozmowy z nami o jutrze: nachhaltigkeit@eew-energyfromwaste.com.


Pole działania „Wzmacniaj relacje“

Zrównoważony rozwój to zadanie zbiorowe. Odniesiemy sukces tylko wtedy, gdy w zamian podejmiemy stosowny wysiłek i wspólnie ruszymy naprzód. W tym celu dążymy do stałego dialogu z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami, władzami, biznesem, polityką i nauką. Wyznaczyliśmy sobie konkretne cele, według których możemy mierzyć nasze wyniki.
Na przykład:

  • Zapewnienie przestrzegania zasad
  • Wzrost bezwzględnej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych (z 5 w 2019 roku do 10 w 2023 roku)
  • Systematyzacja zarządzania interesariuszami

Pole działania „Przyjmuj wyzwania“

Zrównoważone zachowanie jest skuteczne tylko wtedy, gdy wywiązujemy się z naszej odpowiedzialności i stawiamy czoła czasami ogromnym wyzwaniom. Koncentrujemy się między innymi na zrównoważonych innowacjach i wzmocnieniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wyznaczyliśmy sobie konkretne cele, według których możemy mierzyć nasze wyniki.
Na przykład:

  • Optymalizacja Overall Equipment Efficiency (OEE) własnych urządzeń aby osiągnąć wartość 94 procent
  • Odzysk fosforu z popiołu z osadów ściekowych
  • Przemysłowe wykorzystanie dwutlenku węgla (CCU i CCS)

Pole działania „Pokaż wydajność“

Zrównoważone zachowanie wymaga wyjątkowej wydajności. Nasze działania skupiają się na kluczowych kwestiach „Radzenie sobie ze zmianami klimatu” i „Wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym”. Również tutaj wyznaczyliśmy sobie konkretne cele, według których możemy mierzyć nasze wyniki.
Na przykład:
 

  • Wzrost efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w lokalizacjach elektrowni
  • 30-procentowy spadek liczby wypadków (rok bazowy 2018: 12)
  • Stworzenie trwałej struktury w celu zmniejszenia zagrożeń w poszczególnych lokalizacjach
  • Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii