Energy from WasteDajemy przykład.

Struktura organizacyjna EEW (w uproszczeniu)

Struktura organizacyjna EEW