Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Unternehmen_04.jpg

Przejmujemy odpowiedzialność. Po to , żeby dziś i w przyszłości dawać dobry przykład.

Jako wiodące przedsiębiorstwo, zajmujące się wytwarzaniem prądu i ciepła w procesie termicznego przetwarzania i utylizacji odpadów, czujemy spoczywającą na nas odpowiedzialność, by dawać dobry przykład. Zarówno poprzez wysokiej jakości usługi, jak również wiążące dla nas wartości i cele, kierujące naszym sposobem myślenia oraz działania. Takie podejście chcielibyśmy wykazać we współpracy z naszymi partnerami.