Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Leistungen_03.jpg

Przekształcamy odpady w energię. A wyzwania w rozwiązania.

Zaopatrzenie w energię i utylizacja odpadów to podstawowe potrzeby naszego wysoko rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, które muszą być planowane w sposób odpowiedzialny, perspektywicznie. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo dostaw, efektywność ekonomiczną i zgodność z zasadami ochrony środowiska w perspektywie długoterminowej oraz jak najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Dzięki EEW Energy from Waste zyskują Państwonajbardziej kompetentnego partnera po swojej stronie - firmę posiadającą solidne doświadczenie w zarządzaniu strumieniami odpadów i wytwarzaniem energii w oparciu o recykling termiczny.

Doskonałość i doświadczenie

Posiadając około 30-letnie doświadczenie w zakresie recyklingu i utylizacji odpadów oraz jako operator największego i najnowocześniejszego parku maszynowego w Niemczech, zapewniamy doświadczenie i doskonałość, aby zaoferować każdemu z naszych klientów indywidualnie dobrany pakiet usług. Dotyczy to zarówno tradycyjnego termicznego recyklingu odpadów, jak i przełomowego recyklingu osadów ściekowych.

Rozwiązania wskazujące nowe drogi

Dzięki EEW Energy from Waste gminy są optymalnie przygotowane na wymagania przyszłości. Opracowujemy indywidualne rozwiązania pod kątem przełomowego, oszczędzającego zasoby recyklingu osadów ściekowych. Szczególnie w istniejących lokalizacjach EEW można osiągnąć synergię z istniejącymi spalarniami odpadów. Zastosowanie wiodącej technologii monospalania osadów ściekowych umożliwia odzyskiwanie ponad 80 procent fosforu w - przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodnego spełnienia wymogów prawnych.

Wyczerpujący zakres usług

Dzięki planowaniu, budowie i eksploatacji ultranowoczesnych spalarni odpadów zapewniamy gminom precyzyjnie dopasowane koncepcje utylizacji odpadów oraz przyjazne dla środowiska dostawy energii poprzez Energy from Waste. Oferujemy firmom szeroki wachlarz usług w zakresie termicznego recyklingu i utylizacji odpadów, co przekonuje zarówno stałych partnerów, jak i klientów rynku spot. W sąsiedztwie naszych zakładów zapewniamy firmom przemysłowym dostawy pary procesowej w zależności od potrzeb, co jest opłacalne ekonomicznie i chroni zarówno klimat, jak i zasoby naturalne.

Energia w Państwa pobliżu

Więcej o naszych usługach dowiedzą się Państwo na kolejnych stronach. Można także porozmawiać z nami o swoich indywidualnych planach. Obecnie posiadamy 17 zakładów w Niemczech i krajach sąsiednich, co oznacza, że jesteśmy również blisko Państwa. Wspólnie z Państwem opracowujemy rozwiązania dla zintegrowanego składowania odpadów i wytwarzania energii, które wyznaczają standardy dzisiaj i jutro.