Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Leistungen_03.jpg

Zawsze dajemy z siebie 100 %. To gwarancja utylizacji z EEW.

Grupa EEW Energy from Waste oferuje gminom i przedsiębiorstwom pionierskie rozwiązania przyjaznej środowisku utylizacji odpadów. Mają one jedną wspólną cechę: kompleksowość. Dysponujemy obszernym know-how w zakresie budowy, zarządzania i optymalizacji spalarni odpadów. Konsekwentne zastosowanie technologii State-of-the-Art spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące efektywności, dostępności oraz ochrony środowiska. Dużą korzyść dla naszych klientów – oprócz coraz większych kompetencji – stanowi nasza skala działalności. W ramach sieci instalacji EEW, składającej się obecnie z 17 lokalizacji w Niemczech i sąsiadujących krajach, stworzyliśmy jedyną w swoim rodzaju infrastrukturę logistyczną, zapewniającą maksymalną elastyczność dotyczącą ilości przyjmowanych odpadów, a tym samym krótko- i długofalowe bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Zawsze jesteśmy blisko Państwa. Krótkie trasy dostaw do naszych spalarni nie tylko obniżają koszty transportu, lecz mają także pozytywny wpływ na bilans środowiskowy. Bliskość oznacza dla nas również dokładne zrozumienie klientów i ich indywidualnych potrzeb. To nieodzowna podstawa rozwoju dopasowanych koncepcji utylizacji – od zastosowanych rozwiązań logistycznych oraz terminowych dostaw poprzez skład odpadów, ich klasyfikację i odpowiednią technikę spalania po realizację ustawowych procedur, potwierdzających właściwe przeprowadzenie procesu utylizacji. Sprawdźcie Państwo sami, jak wygląda współpraca z firmą EEW Energy from Waste, która daje dobry przykład poprzez oferowany serwis, niezawodne usługi oraz zrównoważoną utylizację.