Energy from WasteDajemy przykład.

Ciepło przesyłane na odległość: idealne dla wszystkich w okolicy.

Podczas gdy w tradycyjnych elektrowniach traci się do 40 % energii w postaci ciepła odpadowego, w instalacjach EEW -  stosujących proces kogeneracji - jest ono wykorzystywane. Równocześnie z przekazaniem energii do regionalnej sieci elektrycznej, ciepło można przekazać według potrzeb do przedsiębiorstw miejskich lub poprzez lokalne sieci ciepłownicze do konsumentów. Gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa, znajdujące się w pobliżu instalacji – czyli lokalni odbiorcy ciepła – nie potrzebują, stosując ten system grzewczy, żadnych dodatkowych nośników energii, takich jak ropa czy gaz, i oszczędzają miejsce, które zajmowałby piec grzewczy.