Energy from WasteDajemy przykład.

Wykorzystanie pary w procesach przemysłowych.

Istotną rolę w przemysłowych procesach produkcji odgrywa para procesowa. Tą postać energii wykorzystuje zwłaszcza przemysł chemiczny. Coraz częściej zakłady przemysłowe korzystają z energii wytworzonej w sąsiadującej z nimi spalarni.

Pozyskiwanie pary procesowej odbywa się zgodnie z zasadą skojarzonej gospodarki energetycznej. Para powstająca podczas spalania napędza turbinę spalarni odpadów. W ten sposób wytwarzana jest energia elektryczna.

Jeżeli do turbiny dostarczy się mniejszą ilośc pary, można ją wykorzystać do wytwarzania ciepła, tzw. pary procesowej, stosowanej w procesach przemysłowych oraz produkcji prądu. Potencjał energetyczny odpadów sprawia, że takie rozwiązanie jest możliwe w każdym przypadku.