Energy from WasteDajemy przykład.

Neutralny dla środowiska prąd z odpadów.

Prąd pochodzący z odpadów jest ważnym zasobem. Wysoka wartość grzewcza materiału predestynuje go do wykorzystania energetycznego.

Tona odpadów = 600 kilowatogodzin prądu

Spalanie odpadów odbywa się w kotłach, gdzie powstają bardzo wysokie temperatury. Komora spalania, strefa dopalania i kocioł otoczone są setkami rur, w których palące się odpady podgrzewają wodę zasilającą do wysokich temperatur. Powstała w wyniku tego procesu para pod wysokim ciśnieniem (40 bar) napędza turbinę.

Palniki olejowe wykorzystywane są wyłącznie do podpalania odpadów lub na wypadek znacznych spadków temperatur. W pozostałych przypadkach odpady spalają się samoczynnie.

W zależności od wielkości instalacji, spalarnie EEW Energy from Waste zaopatrują w energię elektryczną od 10.000 (EEW Energy from Waste Göppingen) do 115.000 (TRV Buschhaus) gospodarstw domowych.