Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Leistungen_03.jpg

Kompleksowo i po prostu doskonale: Zarządzanie zasobami energetycznymi w EEW.

Poczucie pewności uzyskuje się w chwili, gdy można zaplanować nieprzewidziane zdarzenia. W EEW Energy from Waste zarządzamy zasobami energetycznymi w taki sposób, żeby rozsądnie rozdystrybuować odpady na poszczególne instalacje w naszej sieci. Takie podejście umożliwia EEW szybką reakcję na nieprzewidziane zdarzenia, takie jak awaria instalacji, lecz również na zaplanowane przeglądy. W interaktywnym banku danych można znaleźć informacje dotyczące dostępności oraz ilości aktualnie przetwarzanych odpadów w instalacjach grupy EEW Energy from Waste. Wolne moce przerobowe oraz przeciążenia instalacji są widoczne we wspomnianym systemie, co umożliwia podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych. Zarządzanie zasobami energetycznymi w EEW obejmuje zatem przekierowanie odpadów, zakontraktowanych w ramach pojedynczych umów, do najbliżej położonych instalacji oraz gwarantuje naszym klientom ważne bezpieczeństwo przetwarzania odpadów.