Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Umwelt_05.jpg

Fosfor. Podstawowy budulec naszego życia.

Czy to rośliny, zwierzęta czy ludzie - bez fosforu nie może istnieć żadne życie na ziemi.  Jest składnikiem DNA, kości i zębów oraz odgrywa decydującą rolę w metabolizmie energetycznym komórek. Ponieważ fosfor jest również odpowiedzialny za zdrowie i rozwój roślin, jest niezbędnym składnikiem nawozów, i jako taki nieodzowny dla rolnictwa.

Fosforu nie da się sztucznie wytwarzać, dlatego też jesteśmy uzależnieni od jego naturalnych zasobów. Jednak światowe zasoby fosforu są ograniczone. Komisja Europejska klasyfikuje fosfor jako  surowiec krytyczny od maja 2014 roku. Niewiele krajów posiada złoża fosforu, a prawie trzy czwarte światowych rezerw skoncentrowanych jest w Maroku (źródło: Killiches, F. (2013): Mineralischer Rohstoff und unverzichtbarer Nährstoff für die Ernährungssicherheit weltweit [Fosfor. Surowiec mineralny i niezbędny składnik odżywczy dla zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego], BGR (Hrsg.), Hannover). Zarówno w Niemczech, jak i w UE nie są znane złoża fosforu, dlatego też jesteśmy zależni od importu z innych krajów. Jednocześnie wydobycie surowca staje się coraz bardziej skomplikowane i kosztowne - można założyć, że w przyszłości doprowadzi to do wzrostu cen. Dlatego niezbędna jest ochrona fosforu surowcowego. I zapewnienie niezależności naszego społeczeństwa.

Wykorzystanie osadu ściekowego z EEW Energy from Waste.

Ważny wkład w ochronę zasobów. 

Osady ściekowe, będące odpadem po oczyszczaniu ścieków, zawierają fosfor. Nawozy osadów ściekowych od dziesięcioleci zapewniają wsparcie rolnictwa. Jednocześnie recykling osadów ściekowych pochodzenia rolniczego ma również negatywny wpływ na środowisko i zdrowie, dlatego też decydenci polityczni w znacznym stopniu ograniczą wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie. Gminy są obecnie zobowiązane do wytyczenia kierunków oszczędnego gospodarowania osadami ściekowymi.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony ważnych zasobów poprzez pionierski recykling osadów ściekowych. W tym celu opieramy się na wiodącej obecnie technologii: monospalaniu osadów ściekowych z jednoczesnym odzyskiwaniem fosforu w procesach dodatkowych. Dowiedz się więcej o naszych usługach w zakresie recyklingu osadów ściekowych i porozmawiaj z nami o pionierskich rozwiązaniach dla Twojego regionu.