Energy from WasteDajemy przykład.

Absorber rozpyłowy/ suszarka rozpyłowa

Absorber rozpyłowy/ suszarka rozpyłowa usuwają przede wszystkim zanieczyszczenia gazowe zawarte w spalinach.

Dzięki dodaniu roztworu absorpcyjnego substancje szkodliwe przekształcane są w sole stałe. Dodatkowo duża część metali ciężkich w postaci parowej skrapla się na powierzchniach cząstek stałych.

Gaz, wnikający do absorbera rozpyłowego wprawiany jest w drgania za pomocą blach kierunkowych. Roztwór absorpcyjny jest wprowadzany do przepływającego gazu za pomocą dysz pierścieniowych. Jako roztwór stosuje się zazwyczaj wodny roztwór wapna, który w wyniku rozpylania prowadzi do powstania płynnej mgły.

Po odparowaniu wody wapno wiąże substancje szkodliwe. Dzięki temu nie produkuje się ścieków.

Prawidłowe funkcjonowanie absorbera rozpyłowego wymaga pewnego spadku temperatury. Im niższa temperatura wyjściowa gazu spalinowego przy wyjściu, tym lepiej parowe metale ciężkie skraplają się na powierzchni cząstek stałych.