Energy from WasteDajemy przykład.

Cyklony

W przypadku cyklonów za oddzielenie cząstek stałych odpowiedzialna jest siła odśrodkowa. Wprowadzany do komory gaz spalinowy wiruje, w wyniku czego siła odśrodkowa odrzuca cząstki pyłu na zewnętrzne ścianki, które po wytraceniu prędkości opadają do zbiornika.

Czynnikiem decydującym o skuteczności procesu jest prędkość gazu, gdyż wydajność oddzielania jest tym lepsza, im szybciej wirują cząstki.

Mimo to oddzielanie w cyklonie nie daje stuprocentowych rezultatów, służy zaś raczej do wstępnego oczyszczania spalin przed jego kolejnymi etapami.