Energy from WasteDajemy przykład.

Elektrofiltry mokre

Elektrofiltry mokre stosowane są przede wszystkim podczas czyszczenia spalin pochodzących z procesów chemicznych. Stąd też w spalarniach odpadów spotyka się je raczej rzadko.

Ich budowa i sposób działania są właściwie takie same, jak elektrofiltrów suchych, z tą różnicą, że w ich przypadku przy elektrodach opadowych tworzy się warstwa cieczy, wypłukująca cząstki stałe.

Elektrofiltr mokry jest wykorzystywany przede wszystkim do oczyszczania gazów nasyconych parą. W połączeniu z płuczkami lub innymi elementami oczyszczania gazów spalinowych można osiągnąć dobrą skuteczność oddzielania aerozoli i cząstek stałych.