Energy from WasteDajemy przykład.

Elektrofiltry

Elektrofiltry składają się z kilku rzędów minusowych elektrod iskrzących oraz plusowych elektrod osadczych. Między tymi dwoma rodzajami elektrod panuje napięcie stałe o wartości od 20 do 100 kV.

Naładowane elektrostatycznie cząstki pyłu w strumieniu gazów spalinowych wędrują do elektrody osadczej i tam pozostają.

Elektrofiltry są wytrzymałe, nie wymagają dużego nakładu prac konserwacyjnych i są łatwo dostępne. W elektrofiltrach wielopolowych można uzyskać skuteczność oddzielania wynoszącą ponad 99,8 %.

Ich skuteczność jest doskonała również przy niezwykle wysokim udziale cząstek stałych w strumieniu gazów spalinowych. Ma to miejsce, gdy w strumieniu gazów spalinowych znajdują się cząstki produktów reakcji z absorpcji rozpyłowej lub pyłowy popiół z wytwornicy pary.

Elektrofiltry nie nadają się jednak do czyszczenia zanieczyszczeń gazowych.