Energy from WasteDajemy przykład.

Filtry tkaninowe (filtry workowe)

Filtr tkaninowy posiada kilka komór, umieszczonych jedna obok drugiej i oddzielonych od siebie za pomocą klap zamykających. W filtrach tkaninowych zwisają worki filtracyjne, składające się z włókna szklanego, mineralnego, metalowego, a także z włókien naturalnych i sztucznych. Gaz spalinowy przenika przez warstwę stałą, osadzając się na worku.

Filtry tkaninowe zyskały w ostatnim czasie na znaczeniu w związku z metodą absorpcji przepływu strumieniowego, która polega m.in. na wtryskiwaniu martenowskiego pyłu węglowego lub węgla aktywnego. Dzięki temu można oddzielić dioksyny i metale ciężkie w formie parowej.

W ten sposób można oddzielić nie tylko drobny pył, ale również zanieczyszczenia gazowe. Jest to możliwe dzięki wtryskiwaniu wapna suchego lub neutralnego wapna, znajdującego się za absorberem rozpyłowym napędzanym mlekiem wapiennym.

Filtry tkaninowe zyskały w ostatnim czasie na znaczeniu w związku z metodą absorpcji przepływu strumieniowego, polegającą np. na wtryskiwaniu martenowskiego pyłu węglowego lub węgla aktywnego w celu oddzielenia dioksyn i metali ciężkich w formie parowej.