Energy from WasteDajemy przykład.

Płuczki HCL i płuczki SO2

Systemy płuczek są wykorzystywane z reguły po skutecznym odpyleniu spalin. Dzięki płukaniu można osiągnąć dobre wartości oddzielenia chlorowodorku (kwas solny) i dwutlenku siarki oraz metali ciężkich, takich jak rtęć lub kadm, osadzonych na cząstkach w postaci pary.

Aby proces płukania gazów spalinowych był skuteczny, potrzeba co najmniej dwóch etapów płukania. Wynika to z faktu, że niektóre substancje szkodliwe (kwas solny, fluorowodór, metale ciężkie) można skutecznie oddzielić tylko w obszarze kwaśnym (wartość pH ok. 1), inne natomiast (dwutlenek siarki) w obszarze obojętnym (wartość pH ok. 7).

Wtryskiwane gazy spalinowe prowadzone są do wąskiego zbiornika ze stali i schładzane do temperatury 70°C. Dobre wyniki oczyszczania osiągane są tu w przypadku elementów rozpuszczalnych w wodzie. Płuczki mają grubą warstwę zderzeniową, czyli powiększoną powierzchnię, odpowiedzialną za intensywne mieszanie gazów spalinowych z płynem czyszczącym. Powstające w wyniku tego procesu ścieki są na końcu przekształcane w parę, co umożliwia bezpieczne usunięcie zawartych w nich substancji szkodliwych.