Energy from WasteDajemy przykład.

Selektywna niekatalityczna redukcja (SNCR)

W metodzie tej, poprzez dodanie wody amoniakalnej, tlenki azotu przekształcane są w neutralne dla środowiska azot i wodę. W przeciwieństwie do SCR (selektywna redukcja katalityczna) metoda ta nie wymaga zastosowania katalizatora.

Metoda ta polega na wtryskiwaniu przy pomocy lanc płynnego roztworu amoniaku na kilku płaszczyznach, leżących ponad komorą spalania. Każda płaszczyzna wtrysku otrzymuje roztwór, zmieszany wcześniej odpowiednio w kilku mieszalnikach i dostosowany do danego poziomu temperatury. Środkiem chłodzącym i rozpylającym jest w tym przypadku para lub sprężone powietrze.

Proces odazotowania odbywa się tylko w wąskim zakresie temperatur, pomiędzy 850°C a 1050°C, przy czym ważny jest także czas przebywania wtryskiwanego roztworu. Temperatura gazów spalinowych w pierwszym ciągu paleniska kotła mierzona jest za pomocą fal akustycznych. Zbyt wysoka temperatura może doprowadzić dospalania amoniaku i powstania niepożądanego tlenku azotu. Dlatego proces wymaga stałej temperatury w przekroju płaszczyzn wtrysku oraz odpowiedniej drogi reakcji w ramach wspomnianego wąskiego zakresu temperatur.

Proces ten sterowany jest w EEW Energy from Waste komputerowo. Komputer, w oparciu o pomiary z trzech różnych płaszczyzn wtryskiwania, wybiera ten pomiar, który ma właściwy zakres temperatury.

W celu uzyskania najwyższego stopnia oddzielenia wtryskuje się więcej roztworu amoniaku niż zużywa się podczas procesu. Nadwyżki są oddzielane podczas płukania spalin.