Energy from WasteDajemy przykład.

Selektywna redukcja katalityczna (SCR)

W odróżnieniu od metody SNCR wykorzystuje się tutaj katalizator.

Podczas wtryskiwania amoniaku gaz spalinowy przepływa przez wieżę reaktora, w której, na różnych płaszczyznach, znajdują się katalizatory płytowe i w kształcie plastra miodu. Jeżeli na początku oczyszczania gazów spalinowych ma miejsce odazotowanie, stosuje się katalizatory płytowe, ponieważ w spalinach mogą znajdować się jeszcze cząstki pyłu. Na końcu oczyszczania gazów spalinowych, w przypadku czystego gazu pozbawionego pyłu, stosuje się katalizatory typu plaster miodu.

Katalizatory są wbudowane modułowo na różnych płaszczyznach wieży reaktora, ich ceramiczne korpusy są wyłożone materiałami mającymi działanie katalityczne, jak np. połączenie tytanu i wanadu lub tlenek wolframu. Redukcję azotu powoduje zarówno substancja, mająca działanie katalityczne, jak i sama kubatura katalizatorów. Znaczenie ma również temperatura reakcji, której najbardziej dogodny zakres wynosi obecnie 300 i 400°C.

Celem procesu jest praca katalizatora przy możliwie niskiej temperaturze (320° C) gazów spalinowych - redukując przy tym taką samą ilość azotu. Przy wyższych temperaturach zachodziłaby konieczność wyrównania strat energii powstałych w łańcuchu procesowym. W tym procesie potrzebne jest dodatkowe paliwo.

Przy temperaturze poniżej 320°C wtryskiwany roztwór amoniaku przekształca się w sole amoniaku, co może doprowadzić do zapchania katalizatorów. Jednak w temperaturze powyżej 320°C sole amoniaku nie powstają.