Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Umwelt_05.jpg

Spalarnie odpadów do redukcji emisji zanieczyszczeń.

Dzięki najnowocześniejszym filtrom i technikom spalania spalarnie odpadów spełniają obecnie wyższe standardy ochrony środowiska niż inne obiekty przemysłowe. Dzięki nowelizacji 17 Rozporządzenia do Federalnej Ustawy o Ochronie Środowiska przed Misjami (BImSchG) wprowadzono najbardziej rygorystyczne na świecie wartości graniczne emisji oraz surowe wymogi odnośnie kontroli emisji.

Tym samym spalarnie odpadów w Niemczech stały się obiektami przemysłowymi, podlegającymi najsurowszym regulacjom. Te standardy służą za ogólnoeuropejski wzór.

Mniejsza emisja zanieczyszczeń ze spalania śmieci.

Od roku 1990 emisja zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania śmieci systematycznie spada.

Przykładowo emisja dioksyn z wszystkich 66 niemieckich spalarni spadła w roku 2005 do jednej tysięcznej: obecnie wynosi mniej niż 0,5 grama w stosunku do 400 gramów na początku lat dziewięćdziesiątych. A wszystko to mimo podwojenia mocy spalarni odpadów od 1985 r. Porównując: kominki i piece kaflowe w prywatnych gospodarstwach domowych dostarczają obecnie do środowiska 20 razy więcej dioksan. Dioksyny powstają jednak dopiero w gazach spalinowych. Ich zawartość w odpadach jest niewielka.

Natomiast trujące metale ciężkie, takie jak ołów lub rtęć albo trucizny takie jak arsen mogą trafić wraz z odpadami do gazów spalinowych. To samo dotyczy pyłów. Aby substancje te przez komin spalarni odpadów nie trafiły ponownie do atmosfery, wykorzystuje się instalacje oczyszczania spalin.

Eliminując ze środowiska zawarte w odpadach substancje szkodliwe, spalarnie przyczyniają się do redukcji emisji zanieczyszczeń.