Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Umwelt_05.jpg

Dwa rozporządzenia- jeden cel.

Wykorzystanie osadów ściekowych nieszkodliwe dla środowiska i zasobów.  

Wiedza o zanieczyszczeniu naszych gleb i wód osadami ściekowymi oraz rosnąca świadomość ekologiczna i zdrowotna doprowadziły do wyciągnięcia pewnych wniosków. Po latach dyskusji ustawodawca wyznaczył w 2017 r. kurs na bardziej ekologiczny recykling osadów ściekowych.

Istotnie zaostrzone graniczne wartości dla substancji.

Zmienione rozporządzenie w sprawie nawozów (DüMV) ma wpływ na osady ściekowe, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie. Od początku 2019 r. nawozy zawierające polimery syntetyczne mogą być stosowane tylko wtedy, gdy ilość stosowanych polimerów syntetycznych nie przekracza 45 kilogramów substancji czynnej na hektar w ciągu trzech lat. W związku z tym od 1 stycznia 2019 r. wiele osadów ściekowych nie może być już wykorzystywanych jako nawóz.

Wiążąca ochrona zasobów.

Przyjęta zmiana rozporządzenia w sprawie osadów ściekowych (AbfKlärV), ma również na celu ograniczenie rolniczego wykorzystania osadów ściekowych i zapewnienie odzyskiwania fosforu. Od 2029 r. w oczyszczalniach ścieków obsługujących co najmniej 100 000 mieszkańców (EW) konieczne będzie odzyskiwanie fosforu. Trzy lata później to samo dotyczy instalacji przeznaczonych dla populacji co najmniej 50 000 mieszkańców. Około dwie trzecie ścieków wytworzonych w Niemczech oczyszcza się w przedmiotowych zakładach. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie osadów ściekowych oprócz obowiązku odzyskania fosforu, wprowadzany będzie także obowiązek termicznej utylizacji.  Jeżeli przed spaleniem z osadu ściekowego ma być z niego odzyskany fosfor, jego zawartość fosforu musi zostać zmniejszona o co najmniej 50 % lub do mniej niż 20 gramów w kilogramie suchej masy.

Wdrożenie tych rozporządzeń prowadzi do konieczności podjęcia natychmiastowych działań dla wielu gmin. Jako partner gmin jesteśmy gotowi do opracowania indywidualnych rozwiązań dla nowatorskich, oszczędzających zasoby rozwiązań w zakresie recyklingu osadów ściekowych.