Energy from WasteDajemy przykład.

Ograniczamy emisję CO2 o 1.000.000 ton rocznie.Zysk dla środowiska.