terug naar overzicht

CFO Markus Hauck verlaat EEW Energy from Waste

Markus Hauck, sinds 2013 CFO en lid van de raad van bestuur van de EEW Energy from Waste GmbH (EEW), verlaat de onderneming op eigen verzoek en in goed overleg eind april 2023 om nieuwe professionele uitdagingen aan te gaan. De financiële afdeling van EEW zal tot nader order worden geleid door CEO Bernard M. Kemper.

Ontwikkeling van EEW succesvol begeleid
EEW heeft zich de afgelopen tien jaar waarin Markus Hauck leiding gaf aan de financiële afdeling alsmede aan de afdelingen inkoop, IT, M&A en verzekeringen, uiterst succesvol ontwikkeld. In zijn rol als CFO heeft Markus Hauck mede vorm gegeven aan belangrijke mijlpalen in deze ontwikkeling, waaronder ook de verkoop van de bedrijvengroep door de toenmalige eigenaar EQT aan de huidige eigenaar Beijing Enterprises Holdings Limited (BEHL) in 2016. Een andere mijlpaal was het betreden van de kapitaalmarkt met de succesvolle uitgifte van de eerste EEW Green Bond onder zijn leiding, waarmee duurzame projecten van de bedrijfengroep ge(her)financierd worden. Bovendien behartigt Markus Hauck de belangen van EEW sinds 2014 met succes als lid van de raad van bestuur en later als lid van het presidium van het Bundesverband der Deutschen Abfallwirtschaft (BDE).

Markus Hauck: “Vertrouwelijke en toekomstgerichte samenwerking”
Markus Hauck kijkt positief terug op zijn tijd bij EEW: "Het was voor mij een allesbehalve gemakkelijke beslissing om na zo'n lange en succesvolle periode weg te gaan bij EEW. In het team van de directie hebben we vertrouwelijk en altijd toekomstgericht samengewerkt en hebben daarbij samen heel veel bereikt. Ik wil graag mijn dank uitspreken voor het vertrouwen dat ik al die jaren heb genoten – van de vennoten, van de raad van toezicht, van de collega’s in de directie en van het hele team bij EEW. Ik wens de onderneming ook voor de toekomst heel veel succes. Tegelijkertijd was het een grote wens van mij om na tien jaar bij EEW nieuwe professionele ervaringen op te doen. Ik ben dan ook blij dat de gesprekken die hiertoe zijn gevoerd succesvol zijn verlopen en dat ik deze nieuwe uitdaging binnenkort kan aangaan."

Jürgen Rauen: "Bedankt namens de hele raad van toezicht"
Jürgen Rauen, voorzitter van de raad van toezicht van EEW, benadrukt dat Markus Hauck EEW als CFO in tal van belangrijke situaties mede bepaald heeft en zeer succesvol heeft begeleid: "Een van de vele bijzondere verdiensten was de uitgifte van de eerste Green Bond, die het bedrijf veel ruimte gaf voor zijn verdere ontwikkeling. Namens de hele raad van toezicht wil ik Markus Hauck graag mijn dank en waardering uitspreken, we zijn hem veel verschuldigd!"

Bernard M. Kemper: "Samen veel bereikt"
Bernard M. Kemper, CEO van EEW, bedankt Markus Hauck voor zijn inzet voor de ondernemingen: "Het was me een groot genoegen om sinds 2014 op een zeer succesvolle en waarderende manier met jou als collega in het team van de EEW directie samen te werken. We hebben elkaar altijd goed aangevuld en samen veel bereikt voor de onderneming. Ik kijk met veel plezier terug op die tijd. Bedankt, Markus, voor je succesvolle inzet. En het allerbeste voor je toekomst!"

Xinhao Jiang: "Zeer goede ontwikkeling van EEW op de markt mede dankzij de inzet van Markus Hauck"
Ook Xinhao Jiang, uitvoerend directeur van BEHL, benadrukt de succesvolle samenwerking met Markus Hauck: "Mede dankzij zijn inzet heeft EEW zich de afgelopen jaren zeer goed kunnen ontwikkelen op de belangrijke markt voor de duurzame opwekking van energie uit afval. Wij laten Markus Hauck niet graag vertrekken, maar we wensen hem natuurlijk veel succes en het allerbeste voor zijn verdere professionele toekomst."

EEW: een onmisbaar onderdeel van de circulaire economie
De EEW Energy from Waste GmbH (EEW) is een van de toonaangevende ondernemingen in Europa op het gebied van de thermische benutting van afval en zuiveringsslib. Nu al levert EEW Energy from Waste een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat en van resources en vormt daarmee een onmisbaar onderdeel van de circulaire economie. Op de momenteel 17 vestigingen van de bedrijvengroep wordt jaarlijks ongeveer 5 miljoen ton afval verwerkt om energie op te wekken. Meer dan 1.400 werknemers zijn verantwoordelijk voor het benutten van de energie in het afval, voor het verminderen van het afvalvolume, voor het veilig en onschadelijk elimineren van de gevaren die van het afval uitgaan en voor het recyclen van schroot en composieten. Bovendien maakt EEW efficiënt gebruik van de energie in het afval, waarbij processtoom wordt gewonnen voor industriële installaties, warmte voor stadsverwarming en milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit. Als onderdeel van zijn duurzaamheidsstrategie heeft EEW zich ten doel gesteld in 2030 klimaatneutraal en in 2040 klimaatpositief te werken. Behalve de reductie van CO2 zal het afvangen van CO2 in onze installaties een cruciale maatregel zijn. Een deel van de afgevangen CO2 zal ondergronds worden opgeslagen of worden gebruikt als waardevolle grondstof voor chemische producten in een klimaatneutrale economie van de toekomst.