Stopka redakcyjna

Wydawca

EEW Energy from Waste GmbH
Schöninger Straße 2 - 3
38350 Helmstedt
T 0 53 51  18-0
F 0 53 51 18-25 22

Osoba odpowiedzialna za koncepcję i treść niniejszej strony

EEW Energy from Waste GmbH
Dział komunikacji i marketing
Svea Schröder
E-Mail: info(at)eew-energyfromwaste.com

Koncepcja, design, programowanie i obsługa

Leuchtfeuer GmbH
Immengarten 16-18
30177 Hannover
Deutschland
www.leuchtfeuer.com

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność oraz aktualizację danych. EEW nie ponosi również odpowiedzialności, w szczególności za ewentualne szkody bądź konsekwencje, powstałe w wyniku korzystania z oferty. Firma Energy from Waste GmbH nie jest odpowiedzialna za treści publikowane na stronie, które w sposób bezpośredni bądź pośredni stanowią łączę do zamieszczonych linków. Odpowiedzialność karną i cywilną ponoszą każdorazowo dani usługodawcy.

Prawa autorskie

EEW Energy from Waste GmbH 2013

Dane osobowe

Patrz ochrona danych

Dane statystyczne

Patrz ochrona danych

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bernard M. Kemper

Zarząd

Timo Poppe, Dr. Joachim Manns, Stefan Schmidt

Rejestr handlowy oraz numer rejestru handlowego

HRB 204173 Amtsgericht Braunschweig

Numer Identyfikacji Podatkowej

UID Nr. DE 811 136 532

Właściwy organ nadzoru

Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig