Ochrona danych

Ochrona danych

EEW Energy from Waste GmbH (EEW) i jej spółki zależne przywiązują dużą wagę do ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i oczywiście zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych i w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach podane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adres e-mail), to zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Osoby odpowiedzialne i kontakt

Te informacje o ochronie danych odnoszą się do przetwarzania danych przez:

EEW Energy from Waste GmbH
Schöninger Straße 2 - 3
38350 Helmstedt
T 0 53 51  18-0

Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych EEW Energy from Waste GmbH pod adresem

EEW Energy from Waste GmbH
Datenschutzbeauftragter [inspektor ochrony danych]
Schöninger Straße 2 - 3
38350 Helmstedt

Email: datenschutz(at)eew-energyfromwaste.com

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące Państwa tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy. Dane te są przechowywane tylko wtedy, gdy udostępnią je Państwo EEW Energy from Waste GmbH, np. zamawiając materiały informacyjne, wypełniając formularz kontaktowy lub ubiegając się o pracę online.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

EEW wykorzystuje dane osobowe użytkownika do odpowiedzi na jego zapytanie, przetwarzania zamówienia lub zapewnienia dostępu do określonych informacji lub ofert. EEW Energy from Waste GmbH nie sprzedaje Państwa danych osobowych osobom trzecim ani nie wprowadza ich do obrotu w żaden inny sposób.

Możliwość wyboru

Mogą Państwo zdecydować, jakie informacje udostępniacie EEW Energy from Waste GmbH. Jeśli nie chcą Państwo przekazywać informacji, mogą Państwo nie mieć dostępu do poszczególnych usług, takich jak formularze kontaktowe itp.

Informacje gromadzone automatycznie

Kiedy wchodzą Państwo na stronę internetową EEW Energy from Waste GmbH, ogólne informacje są zbierane automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji), nie są one jednak wykorzystywane w odniesieniu do osoby. Domyślnie używane serwery WWW przechowują

 • nazwę dostawcy usług internetowych (lub w przypadku sieci firmowych nazwę firmy),
 • stronę internetową, którą ostatnio Państwo odwiedzili,
 • strony internetowe, które odwiedzili Państwo na stronie internetowej EEW Energy from Waste GmbH,
 • nazwy pobranych plików,
 • datę i godzinę wywołania
 • oraz, w razie potrzeby, wersję systemu operacyjnego i przeglądarki komputera osobistego

Informacje te są oceniane anonimowo. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu podniesienia atrakcyjności, rozbudowy zawartości i funkcjonalności strony internetowej. Osobowe profile użytkowników nie są tworzone. Dane te nie są dalej wykorzystywane lub przekazywane.

Dane osobowe w formularzu kontaktowym

Jeśli chcesz się z nami skontaktować za pośrednictwem strony internetowej www.eew-energyfromwaste.com/de/service/infomaterial.html gdzie znajduje się zintegrowany i zabezpieczony SSL formularz, konieczne jest, abyśmy gromadzili dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres i numer telefonu. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytania, tzn. wyłącznie w celu, w jakim zostały nam one przekazane.

Przekazanie Państwa danych osobowych jest wyraźnie dobrowolne i wyrażają Państwo zgodę na to, że możemy się z Państwem skontaktować również za pośrednictwem tych danych w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Jeśli zażądają Państwo informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wyślą do nas e-mail, dane te będą przechowywane przez nas do czasu przetworzenia żądania lub wygaśnięcia prawnych obowiązków przechowywania. Zapewniamy, że dane są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskodawcy

Europejski nakaz dowodowy przywiązuje dużą wagę do ochrony danych. Podczas przetwarzania ściśle przestrzegamy przepisów ustawowych, w szczególności Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (DSGVO) i Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (BDSG).

Przetwórstwem tym zajmuje się EEW Energy from Waste GmbH, Schöninger Straße 2 - 3, 38350 Helmstedt.

Wyżej wymieniona spółka działa jako centralny dział kadr dla spółek EEW. Jeżeli stanowisko, na które aplikujesz, jest ogłoszone przez firmę inną niż EEW Energy from Waste GmbH, EEW Energy from Waste GmbH przejmie funkcję biura kadr na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Przegląd naszej struktury można znaleźć na stronie https://www.eew-energyfromwaste.com/en/about-us/portrait/structure/

Z urzędnikiem ds. ochrony danych EEW Energy from Waste GmbH można się skontaktować pod adresem EEW Energy from Waste GmbH, Datenschutzbeauftragter, Schöninger Straße 2 - 3, 38350 Helmstedt, datenschutz@eew-energyfromwaste.com.

Cel i podstawę prawną przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych służy do przetwarzania aplikacji. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania czynności przedkontraktowych, które odbywają się na Państwa życzenie. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przetwarzanie będzie nadal służyć realizacji umowy, której stroną jest użytkownik jako osoba, której dane dotyczą. W obu przypadkach przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Czas składowania

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania procesu aplikacyjnego oraz przez 6 miesięcy od tego momentu i zostaną usunięte.

W przeciwnym razie nasze potwierdzenie otrzymania wniosku zostanie zapisane jako list handlowy na okres sześciu lat, a następnie usunięte. W pamięci tej przechowywane są wyłącznie dane zawarte w niniejszym potwierdzeniu odbioru, w szczególności nazwisko, dane kontaktowe podane przez kandydata, data zgłoszenia kandydatury oraz nazwa stanowiska, na które kandydat się zgłosił. To rozszerzone składowanie służy do wypełnienia zobowiązań prawnych i opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO § 257 HGB.

Jeżeli Państwa dane osobowe są również wymagane (np. w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń cywilnoprawnych w związku ze zgłoszeniem), zostaną one usunięte, gdy tylko dalsze przechowywanie danych w tym celu nie będzie już konieczne. Również w tym przypadku składowanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Prawa, których to dotyczy

Mają Państwo prawo

 • do informacji o danych przechowywanych przez osobę odpowiedzialną, tj. europejski nakaz dowodowy oraz o celach ich przetwarzania (art. 15 DSGVO),
 • Korekta niedokładnych lub niekompletnych danych (art. 16 DSGVO)
 • Usuwanie danych, które były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już wymagane (art. 17 DSGVO),
 • Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 DSGVO)
 • sprzeciw wobec przetwarzania, w szczególności jeżeli jest ono prowadzone w uzasadnionym interesie administratora danych (art. 21 DSGVO)
 • przekazywanie danych, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy lub z zastosowaniem procedur automatycznych (art. 20 DSGVO).

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skontaktować się z nami w najbardziej dogodny dla Państwa sposób, na przykład za pośrednictwem inspektora ochrony danych EEW.

Możliwości skargi

Ponadto mają Państwo możliwość kierowania skarg do naszego inspektora ochrony danych w ramach powyższych możliwości kontaktowych lub do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 • Życzymy wszelkich sukcesów w procesie aplikacyjnym w EEW.

Cookies

EEW wykorzystuje sesyjne pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom większą wygodę. Na przykład osoby odwiedzające strony internetowe EEW mogą nadal zamawiać broszury, nawet jeśli opuszczą stronę i na nią wrócą, bez konieczności ponownego wprowadzania własnych danych.

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Oferentem jest Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej zmniejszy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Należy pamiętać, że kod "anonymizeIp" został dodany do Google Analytics na tej stronie internetowej w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych, klikając poniższy link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) pobierając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki.

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych można uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony tak, aby uniemożliwić przyszłe zbieranie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej:

Wyłączenie Google Analytics.

Należy pamiętać, że to opt-out-cookie trzeba odnowić, jeśli usuną Państwo ten lub wszystkie pliki cookie używając ustawień przeglądarki. Informacje na temat warunków korzystania i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod https://www.google.de/intl/de/policies/.

Bezpieczeństwo

EEW Energy from Waste GmbH podejmuje środki ostrożności w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i nieupoważnionym dostępem. Oczywiście przy tym wprowadza się w życie ustawowe przepisy o ochronie danych.

Dzieci

EEW Energy from Waste GmbH zachęca wszystkich rodziców i opiekunów do poinstruowania swoich dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi w Internecie. Dzieci nie powinny przekazywać żadnych danych osobowych w ramach strony internetowej EEW bez zgody rodziców lub opiekunów! EEW Energy from Waste GmbH zapewnia, że nie będzie świadomie zbierać danych osobowych od dzieci, wykorzystywać ich w żaden sposób lub ujawniać osobom trzecim bez upoważnienia.

Odnośniki do innych stron internetowych

Niniejsza deklaracja w sprawie ochrony danych dotyczy strony internetowej EEW Energy from Waste GmbH znajdującej się pod adresem www.eew-energyfromwaste.com. Strony internetowe niniejszej strony internetowej mogą zawierać linki do innych dostawców z grupy EEW i spoza niej, do których niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania. Jeśli opuszczają Państwo stronę EEW, zalecamy uważne zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony internetowej, na której gromadzone są dane osobowe.

Prawo do informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:

EEW Energy from Waste GmbH
Datenschutzbeauftragter [inspektor ochrony danych]
Schöninger Straße 2 - 3
38350 Helmstedt
Email: datenschutz@eew-energyfromwaste.com

Na Państwa żądanie zostaną Państwo poinformowani na piśmie zgodnie z obowiązującymi przepisami o tym, czy i jakie dane osobowe EEW Energy from Waste GmbH przechowuje na Państwa temat za pośrednictwem swoich stron internetowych.

Państwa prawa

Na żądanie i po autentyfikacji z przyjemnością poinformujemy Państwa na piśmie, czy dane osobowe dotyczące Państwa będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku mają Państwo prawo do szczegółowych informacji na temat tych danych osobowych, jak również informacji wymienionych w art. 15 RODO.

W przypadku podania nieprawidłowych danych osobowych mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego popraw (Art. 16 RODO).

Mają Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jedna z przyczyn określonych w art. 17 RODO, na przykład jeżeli dane te nie są już potrzebne do zamierzonych celów (prawo do usunięcia).

Mają Państwo również prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO; na przykład, jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w czasie kontroli przez administratora danych.

Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Nasze przedsiębiorstwo przestaje w takim przypadku przetwarzać dane osobowe, chyba że jesteśmy w stanie wskazać niezbędne powody przetwarzania lub też przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych (Art. 21 RODO).

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo do odwołania się do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z RODO (art. 77 RODO). Prawo to można egzekwować przed organem nadzorczym w państwie członkowskim, w którym pracownik przebywa, pracuje lub jest podejrzany o naruszenie. W Dolnej Saksonii właściwy jest:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen [Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Dolnej Saksonii]
Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover

Powiadomienie w przypadku zmian

W przypadku zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, będą publikowane na stronie internetowej i w innych odpowiednich miejscach.