Energy from WasteDajemy przykład.

Witamy w EEW Energy from Waste!

Energia jest podstawą naszego życia. Stanowi siłę napędową  naszego społeczeństwa przemysłowego i usługowego, gwarantuje mobilność i jest podstawą digitalizacji i tworzenia sieci. W naszym codziennym życiu elektryczność z gniazdka elektrycznego lub ogrzewania zapewnia rozrywkę, ciepło i komfort. Krótko mówiąc: bezpieczeństwo dostaw energii jest wielkim atutem dla naszego społeczeństwa i gospodarki narodowej. Ponieważ paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny są dostępne tylko w ograniczonym zakresie, zużycie energii z odpadów, na które składa się co najmniej 50 procent energii odnawialnej, staje się coraz ważniejsze. 

Nadawać ton to nasze zadanie.

Jako wiodąca niemiecka firma zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła poprzez spalanie odpadów, uważamy, że naszym obowiązkiem jest nadawanie tonu. Ma to miejsce dzięki ultranowoczesnym spalarniom odpadów, które są najnowocześniejsze pod względem technologicznym i ekologicznym, cechują się przekonywującą wydajnością i parametrami, które kierują naszym myśleniem i działaniem. Ciągła zmiana napędza nas do działania. Jeśli chodzi o uwarunkowania prawne i wymagania przyszłości, opracowujemy rozwiązania, które są przemyślane i zapewniają zrównoważony rozwój. To stanowi podstawę oceny naszej firmy.

EEW Energy from Waste. Podmiot wiodący w zakresie wykorzystania odpadów.

Dzięki naszej wiedzy i innowacyjnej sile, rozwinęliśmy konwencjonalne spalanie odpadów osiągając wysoko wydajny proces, w którym odzyskiwaniu odpadów towarzyszy wytwarzanie energii. Obecnie jesteśmy w stanie wtórnie wykorzystać odpady wytworzone w gospodarstwach domowych, handlu i przemyśle wprowadzając je obiegu surowcowego poprzez energetyczne przetwarzanie. W ramach spalania przekształcamy odpady w energię dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przemysłowych, poddajemy recyklingowi surowce wtórne zawarte w odpadach, odzyskujemy materiały budowlane z pozostałości po spalaniu i jesteśmy ważnym graczem w odpowiedzialnej gospodarce surowcowej.

EEW Energy from Waste. Wyznaczając tendencje w zakresie przetwarzania odpadów ściekowych.

Nowym wyzwaniem jest utylizacja odpadów ściekowych, odpadów z oczyszczania ścieków. Podczas gdy od dziesięcioleci zwyczajowo stosuje się osady ściekowe zanieczyszczone substancjami zanieczyszczającymi jako nawóz w rolnictwie, ustawodawca wyznaczył obecnie kurs na bardziej przyjazne dla środowiska usuwanie osadów ściekowych. Stoimy przed tym ważnym zadaniem i stawiamy sobie za cel ustanowienie standardów poprzez pionierski system recyklingu osadów ściekowych. Jako partner gmin jesteśmy gotowi do opracowania energooszczędnych rozwiązań w zakresie termicznego recyklingu osadów ściekowych.  Szczególnie w istniejących składowiskach EEW można osiągnąć synergię z istniejącymi spalarniami odpadów.

Do nas należy dalsze rozwijanie modelu Energy from Waste jako inteligentnego elementu rewolucji energetycznej. Podstawą naszej oceny jest wydajność, niski poziom emisji i sukces.